Op woensdag 19 mei modereerde ik in opdracht van Rijnbrink het jaarlijkse symposium Xpeditie Cultuureducatie voor zowel het primair als het voorgezet onderwijs. De online meeting stond in het teken van het thema ‘Vooruitkijken!’. Het werd een dag van inspireren en zaaien met cultuureducatie. 

In samenspraak met Rijnbrink stelde ik het programma van het symposium samen. Jan Bransen, hoogleraar Filosofie, was de keynote spreker bij het primair onderwijs en stelde de deelnemers prikkelende vragen. Daarnaast was Roy de Witte, gedeputeerde voor o.a. Cultuur, op afstand aanwezig bij de Xpeditie en stonden er werksessierondes voor de deelnemers op het programma. Het programma voor het voortgezet onderwijs begon met een korte introductie op de Proeftuin Overijssel en de documentaire Kiemen met kunst. Aansluitend vond er een interactieve Voeten op tafel sessie plaats waarin deelnemers in gesprek gingen met documentairemaker Erik Franssen en alle betrokkenen bij Proeftuin Overijssel.

Het symposium leverde een prachtige beoogde oogst op: een nieuwe generatie die durft te experimenteren en met een frisse blik de uitdagingen van de wereld tegemoet treedt. Behoedzaam, maar niet bang.

Foto: Lenneke Lingmont