Op 30 maart was ik dagvoorzitter van het Congres Waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied 2023 in de Kunstlinie Almere. Met alle stakeholders (o.a. gemeenten, provincies, bedrijfsleven, Rijkswaterstaat, natuurorganisaties en onderzoekers)  ging de werkgroep Waterplanten in gesprek over de opbrengsten van de samenwerking van de afgelopen jaren en zoomden we met experts in op korte en lange termijn oplossingen.

Het congres werd georganiseerd in opdracht van de landelijke werkgroep Waterplanten. Initiatiefnemers namens de publiek-private samenwerkingsovereenkomst waren: Provincie Noord-Holland, Gastvrije randmeren, Provincie Flevoland, Hiswa Recron en het Watersportverbond.