Op donderdag 24 juni was ik host van de live talkshow HKU Exposure, georganiseerd namens HKU Creative Transformation. In deze talkshow presenteerden de kersverse masters van de studies Crossover Creativity en Education in Arts hun projecten en gingen ze in discussie met mensen uit het werkveld.

Ik ging met de studenten en hun studiebegeleiders onder meer in gesprek over de toekomst, de wereld van morgen en welke plek hun vak daarin gaat innemen. ​Studenten van HKU Creative Transformation zetten ontwerpen en creatieve maakprocessen in om in samenwerking met anderen veranderingen en innovaties teweeg te brengen. Studenten leren hoe ze verschillende partijen – burgers, instellingen, bedrijven, experts, andere creatieven – actief kunnen betrekken bij een domeinoverstijgend ontwerpproces.

Kijk hier de talkshow terug  »