Op 1 december was ik dagvoorzitter van het eerste netwerkevent ‘Samen op weg naar toekomstbestendige ouderenzorg Zuid-Limburg’. We vierden de nog jonge samenwerking met iedereen die zich betrokken voelt bij dit netwerk.

Om de toenemende druk op de ouderenzorg in Zuid-Limburg aan te pakken, sloegen CZ-zorgkantoor en 18 Verpleeg- en verzorgingsorganisaties in Zuid-Limburg de handen ineen om gezamenlijk te werken aan toekomstbestendige en blijvend toegankelijke ouderenzorg. Dat hier behoefte aan was, werd duidelijk op de bijeenkomst. Het enthousiasme en betrokkenheid van alle deelnemers hebben bevestigd dat er een sterke behoefte is aan kennisdeling en inspiratie binnen het regionetwerk.

Men deelde waardevolle inzichten uit projecten van 2023 om die mee te nemen naar projectplannen 2024. Bovenal was het doel: verder bouwen aan het netwerk, verbonden voelen met elkaar, elkaar leren kennen/verbinden als basis voor betere kruisbestuiving tussen organisaties, ‘op alle niveaus’.

Foto’s: Pascal Moors – Nose for photography