Op 3 juli vond de landelijke UWV VRIM-dag plaats voor 300 medewerkers die zich dagelijks inzetten voor het verzorgen van Voorzieningen en Re-Integratie Middelen. Deze dag stond in het teken van ontmoeting, samenwerking en kennisuitwisseling.  

Medewerkers van 9 verschillende kantoren uit het hele land deelden wat hen bezighoudt, konden deelnemen aan inspirerende workshops en gingen met elkaar in gesprek tijdens een panelgesprek onder mijn leiding. Daarnaast verzorgde ik interviews over de ambities voor de toekomst en speelden we het UWV-kennis-bingo. Feestelijk en inhoudelijk!

De dag bood een platform om praktische tips en inspiratie op te doen, zodat mensen die bij VRIM aankloppen nog beter geholpen kunnen worden. Bij UWV werkt men samen aan een inclusieve samenleving, waarin mensen met functionele beperkingen kunnen werken, onderwijs kunnen volgen en vanuit ziekte of werkloosheid kunnen re-integreren.

Een mooi dagvoorzitterschap, mijn vierde opdracht voor UWV.