Op 18 maart mocht ik de dagvoorzitter zijn van het jaarcongres Gastvrije Randmeren 2022. Varend erfgoed varend houden en de waterplanten problematiek echt aanpakken zodat er onbezorgd en veilig in en op het water gerecreëerd kan worden: Het zijn twee belangrijke opgaven waaraan Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren de komende jaren werkt. Elke opgave wordt aangepakt met oog en liefde voor de natuur.

Op het congres spraken een kamerlid, wethouders van 15 gemeenten, gedeputeerden van 5 Provincies, bestuurlijke samenwerkingspartners, waterrecreatie, bruine vloot en ondernemers uit de regio met elkaar over deze lobby onderwerpen. En geïnspireerd schetsten zij samen de toekomst van het randmeren gebied. Het is de plek waar Rita Braam-van Valkengoed en haar collega’s de toeristische hotspot van Nederland beheren, ontwikkelen en laten groeien (maar met beperkte waterplanten graag;).

Mooie opdracht via het fijne Sprekershuys.