ConsensIQ verdiept de dialoog, leidt de weg naar nieuwe inzichten en maakt beslissingen breder gedragen. Sinds kort ben ik gecertificeerd ConsensIQ moderator en kan ik dit innovatief instrument inzetten bij uw organisatie.

ConsensIQ is in te zetten om:

  1. Samen voorspellingen te doen en inschattingen te maken: hoe gaat de markt zich ontwikkelen? Wat willen onze klanten van ons? Waar liggen kansen voor onze organisatie?
  2. Gezamenlijk inzicht te krijgen: wat zijn onze waarden en hoe geven we die vorm? Hoe vinden we dat we in bepaalde situaties moeten handelen? Wat vinden we van bepaalde ‘ethische dilemma’s’? Wat bedoelen we eigenlijk met ‘klantvriendelijk’, ‘goede samenwerking’, etc?
  3. Beslissingen te nemen: besluiten waar iedereen achter staat. Waar ook de minderheid gehoord wordt en betrokken blijft. Beslissingen die draagvlak hebben en daarom ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

ConsensIQ is een tool van Dagvoorzitter.nl, het bureau waarmee ik regelmatig samenwerk.