De afgelopen vijf jaar is er hard gewerkt aan het positioneren van sociaal-artistiek samenwerken in Gelderland. Met partners uit verschillende domeinen realiseerde het Reisgezelschap Kunst & Maatschappelijke Inclusie een kennisnetwerk waarin verschillende vormen van duurzame samenwerking werd onderzocht. Op 1 april vertelden diverse denkers en doeners uit het veld in een online bijeenkomst van Cultuur Oost onder mijn leiding over hun ervaringen.

De bijeenkomst werd georganiseerd voor beleidsmakers, ambtenaren, kunstenaars, culturele instellingen, zorg- en welzijnsinstellingen en social workers. Mijn gasten presenteerden resultaten van verschillende projecten en gaven inzicht in uitdagingen en kansen. Tijdens de bijeenkomst werd ook de publicatie ‘De veranderkracht van sociaal-artistiek samenwerken’ officieel gepresenteerd, waarin de opgedane kennis en ervaringen van de afgelopen vijf jaar zijn gebundeld. Het programma biedt een inkijkje in de vondsten die tijdens deze werkperiode zijn opgedaan, om daarmee nieuwe initiatieven en samenwerkingen te inspireren.


Terugkijken livestream