Op 21 juni was ik dagvoorzitter van de conferentie ‘Omgaan met psychiatrische problematiek in de wijken’, georganiseerd door het Van Kleef Instituut Rotterdam.

De zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening is aan het veranderen. Opvangplekken in psychiatrische klinieken worden afgebouwd, terwijl de zorg thuis voor mensen met een psychiatrische aandoening vaak nog niet voldoende is opgebouwd. Hierdoor krijg je als verpleegkundige of verzorgende steeds meer te maken met de gevolgen daarvan zoals verwaarlozing, verslavingsproblematiek, verwarde mensen en geweld op straat.

Een groot deel van de zorgverleners in de wijken (zoals wijkverpleegkundigen) geeft aan veel van dit soort problematiek tegen te komen in hun werkpraktijk. Ze weten ook niet altijd hoe ze daarmee om kunnen gaan en met wie ze kunnen samenwerken. Daarom een conferentie, waar we op een praktische manier met experts met deze vragen aan de slag gingen. Ik leidde onder andere een interactief gesprek tussen experts en zorgverleners. In een uur behandelde ik zes onderwerpen met een wisselende samenstelling van experts op een bankje. Liedjes uit de zorg (“Ja Zuster, Nee Zuster” bijvoorbeeld) zette ik in om de experts te laten rouleren en de onderwerpen aan elkaar te rijgen. Dit gaf humor en vaart én richting om binnen 10 minuten bij de kern van het onderwerp te komen. Een mooie opdracht! Dezelfde conferentie mag ik nogmaals leiden in oktober bij ActiVite in Leiderdorp.

Fotografie: Bibi Neuray