Samen met Basti Baroncini mocht ik een programma ontwerpen en begeleiden voor een school die in een bezinningsweekend stil wilde staan bij de vraag: Hoe geef je als school in deze tijd, inhoud aan je katholieke signatuur?

Hoe verhouden de katholieke waarden van de school zich tot een veranderende, brede en inclusieve samenleving. Toegespitst op het komen tot een breed gedragen beslissing over het hoofddoekjesverbod op school.


Samen gingen we op zoek naar een uitkomst waar álle aanwezigen mee in konden stemmen, zonder winnaars en verliezers; gebaseerd op de principes van Deep Democracy. Alle stemmen werden gehoord. Alle stemmen werden serieus genomen en alle aanwezigen konden zich uiteindelijk vinden in de uitkomst; ook als dit niet de beslissing van hun voorkeur was.

We werkten toe naar een breed gedragen oplossing. Toen de rector een voorstel deed om de patstelling rondom het hoofddoekjes vraagstuk op te lossen, ging tachtig procent gelijk mee in het voorstel. Bij een normaal democratisch besluit is dat ruim voldoende en rondt men af.
Hier was het het begin.


Keer op keer vroegen we hem zijn voorstel te herformuleren, zodat echt íedereen erin mee kon gaan. Grappig genoeg werd zijn voorstel niet steeds zwakker (wat je misschien zou verwachten), maar steeds scherper en helderder.

Het resultaat: een beslissing waar iedereen volmondig achter staat, en twee dagvoorzitters die zingend terug naar huis rijden.